Vragen

Antwoorden op vragen

Op deze pagina hebben we geprobeerd op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven. Staat je vraag er niet bij? Neem contact op en we geven zo snel mogelijk antwoord. (En we zetten je vraag en het antwoord op deze pagina).

Wie neemt het initiatief tot een G1000?

G1000 is een burgerinitiatief en kan dus alleen door inwoners georganiseerd worden. Het wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd. Zo wordt voorkomen dat (de schijn bestaat dat) een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te rechtvaardigen. Alleen op deze manier kunnen inwoners eigenaar worden van de agenda van de stad. Daarom is het ook belangrijk dat G1000 geen vooraf opgestelde agenda heeft.
Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk.

Wie kan er mee doen met de G1000?

Iedere inwoner van Eindoven ouder dan 15 jaar kan meedoen aan de G1000 mits je daarvoor, via loting, uitgenodigd bent. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen fysieke ruimte is voor alle inwoners wordt er gewerkt met loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen.

Waarom niet alleen met inwoners?

Om ideeën te kunnen uitvoeren heb je de hele stad nodig. Dus niet alleen inwoners. Daarom schuiven naast de gelote inwoners, ook ambtenaren en politici, werkgevers en vrijdenkers aan. Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

Wat is het doel van een G1000?

Het doel van een G1000 is om te zoeken naar een nieuwe vorm van democratie. Zonder het systeem van politiek partijen te gebruiken maar op basis van loting. In principe kan elke inwoner van de stad uitgeloot worden om ‘volksvertegenwoordiger’ te zijn tijdens de G1000. Die inwoners gaan tijdens een G1000 samen bepalen wat ze belangrijk vinden voor onze stad.

Het resultaat is een actievere en betrokken stad, waar iedereen elkaar nog beter weet te vinden en waar de burgers zich verantwoordelijker gaan voelen voor het bestuur en de toekomst van onze stad. Zo kan de G1000 een vaste aanvulling vormen op het huidige democratische bestel.

Wat levert een G1000 op?

Een G1000 levert 10 echte voorstellen op waar inwoners zelf mee aan de slag gaan. De deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn. Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten. Het is vervolgens aan het stadsbestuur zelf om te bepalen wat er met de voorstellen gebeurt.

Wat doet G1000 met de uitkomsten?

Een G1000 geeft gelegenheid en structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud.

In de meeste steden begeleidt G1000 de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkombijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën. Ook is er dan gelegenheid voor mensen die niet mee konden doen aan G1000Eindhoven zich aan te sluiten bij een idee en zich in te zetten voor de verdere uitwerking.

Waar komt G1000 vandaan?

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch van de universiteit van Leuven. België had toen een lang slepende kabinetsformatie. Zij hebben een groeiend onbehagen over het bestaande politieke systeem waarbij alleen leden van politieke partijen gekozen kunnen worden tot volksvertegenwoordiger. Zou het niet mogelijk zijn om een willekeurige groep inwoners, op basis van loting gekozen, tot volksvertegenwoordiger te maken? Dat idee leidde tot de eerste G1000 in Brussel. Op 22 maart 2014 vond de eerste G1000 op stadsniveau in Nederland plaats in Amersfoort.

Wat heeft G1000 met democratie te maken?

G1000 streeft naar het ontwikkelen van een dialoog naast het debat. In het ‘debat’ (zeg maar: de gemeenteraad) wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de stad het vaak niet over eens is. Het debat heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld. Bij de ‘dialoog’ (zeg maar: G1000) gaat de stad opzoek naar waar men het wel over eens is. Wat men gezamenlijk belangrijk vindt. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en uitspraken die voor de stad, inclusief het debat en het bestuur, bepalend zijn.

Waar staat de afkorting “G1000” voor?

De G komt van Group. Het is een knipoog naar groepen als de G8, de groep machtigste staten, en de G20, de groep van de twintig grootste economieën ter wereld. Die zijn elitair, niet toegankelijk en staan niet te boek als erg democratisch. De “1000” is dus de figuurlijke tegenhanger. Niet letterlijk 1000, maar “een stuk of 1000”. Tot nu toe, komen op de meeste G1000 evenementen 500 a 1000 deelnemers af. Wij stevenen af op zo’n koers, maar meer mensen zijn altijd welkom!

Hoe ziet de dag tijdens G1000Eindhoven eruit?

Ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels van 4 personen waarbij het vooral gaat om het verzamelen van wat ons bindt. We hebben het over: Wat vind jij belangrijk? Waar wordt onze gemeente beter van? Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

Middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit nu aan een tafel van 8 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar de wc kunt of even ontspannen.

Hoe lang duurt een G1000?

Een G1000 duurt een dag, van 9.00 tot 16.30 uur.

 

Staat je vraag er niet bij? Neem contact op en we geven zo snel mogelijk antwoord.

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook