Harold Kops

initiatiefgroep

Met mijn ervaring als vrijwilliger binnen algemeen nut beogende instellingen zowel op het maatschappelijke als spirituele vlak, draag ik graag bij aan een breder bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid voor en binnen de samenleving. De G1000 EindhovenTop geeft met de gehanteerde methodiek en de keuze voor werken vanuit sociaal kapitaal hier praktisch invulling aan.