Verslag werkgroep communicatie

communicatie

datum: 16 februari 2017 van 20.00 tot 22.00 u.
aanwezig: Rien, Joop, Wil, Pia, Peter, Tineke en Henny

1) Wat doet de gemeente met tips, aanbevelingen, klachten etc van bewoners

De gemeente krijgt via diverse wegen feedback van bewoners op hun beleid. Dit gebeurt onder andere via 14040, gemeente@eindhoven.nl en de buitenbeterapp.
Daarnaast is er een digipanel. Deze groep van bewoners, die zichzelf heeft aangemeld als “klankbord” voor de gemeente, ontvangt af en toe een vragenlijst die ze mogen invullen.
Wat enkelen van ons gemerkt hebben, is dat de vragen die gesteld worden soms suggestief zijn. In de antwoorden kunnen panelleden er soms geen nuances in kwijt waardoor de uitslagen niet helemaal representatief zijn voor wat bewoners willen en vinden. Ook worden de uitslagen van de vragenlijsten regelmatig niet teruggekoppeld naar de panelleden en wat er met de uitslagen gebeurt, wordt al helemaal niet gecommuniceerd. Dit werkt demotiverend.

De werkgroep communicatie van de G1000 wil samen met de gemeente nadenken over hoe we er voor kunnen zorgen dat de bewoners van Eindhoven goed in contact komen met de gemeente en de gemeente goed in contact kan komen met de bewoners. Daarnaast willen we geïnformeerd worden hoe het beleid van de gemeente is met betrekking tot het meedenken van bewoners in zaken. Wat wordt er gedaan met de soms nuttige tips, aanbevelingen en verbeterpunten die bewoners aandragen? Kan de gemeente concreet maken wat er met de uitslagen van bijvoorbeeld het digipanel gedaan wordt? Kan de gemeente zorgen voor een minder suggestieve vraagstelling en een betere terugkoppeling van wat er met de uitslagen van de vragenlijsten gebeurt?

Actie: Rien neemt contact op met J. Vriens van de gemeente om de vragen aan te kaarten. Mogelijk nodigen we hem uit voor de volgende bijeenkomst van de werkgroep.

2) Communicatie in wijken door middel van digizuilen

Kunnen er grote digizuilen geplaatst worden bij ingangen van wijken, winkelcentra etc. met daarop informatie over de gemeente, activiteiten in de buurt, telefoonnummers van wijkagent, artsen, gemeente etc.? Doordat mensen er herhaaldelijk langs rijden, lopen, fietsen worden ze wakker geschud. Ook is de kans op betrokkenheid groter omdat de bewoners beter op de hoogte zijn wat er op dat moment speelt in hun wijk.

Peter gaat achterhalen wie er bij de gemeente verantwoordelijk is voor de zuilen.
Wil gaat het plan uitwerken.

3) Bereikbaarheid gemeente
Vorige keer is afgesproken dat iedereen de gebiedscoördinator in zijn woongebied zou benaderen om drie vragen te stellen.

Opgevallen is dat het erg lang duurt voordat iemand naar de juiste persoon is doorverbonden.
Ook is via de website niet van elke wijk duidelijk te achterhalen onder welke gebiedscoördinator de wijk valt.
Een andere ervaring is dat je naar de verkeerde persoon wordt doorverbonden en dat daardoor dingen niet opgepakt worden door de gemeente. Het direct doorverbinden naar de verantwoordelijke is daarbij van groot belang.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente goed bereikbaar is en dat de mensen die werken bij 14040 goed doorvragen zodat de bewoners direct met de verantwoordelijke in contact komt.

Voorstel: door middel van een stripverhaal kunnen we de diverse problemen waar bewoners tegenaan lopen communiceren naar de gemeente.

Dit gaan we verder bespreken/uitwerken op de volgende bijeenkomst.

4) Overig

Peter benadert zijn contact bij de gemeente voor een stukje op de gemeente pagina’s van Groot Eindhoven zodat er met zekere regelmaat een stuk op de gemeentepagina van het Groot Eindhoven over de G1000 gepubliceerd wordt. Hierin kunnen ook de activiteiten van de werkgroepen besproken worden.
Rien stuurt foto’s van de G1000 van vanavond naar Peter zodat er nu ook wat te melden is.

Wil bespreekt de ervaringen van zijn vrouw over het digipanel met haar en stelt hierover een aantal vragen voor de gemeente op.

Henny regelt de actuele adressenlijst, notulen en datumprikker.

Belangrijk!!!!
Rien en Jeanette (organisatie G1000) pakken gezamenlijk de communicatie naar gemeente op voordat de werkgroepen zelf van alles naar de gemeente gaan communiceren.

datum volgende bijeenkomst G1000 (alle werkgroepen):
15 juni 2017

datum volgende bijeenkomst werkgroep communicatie:
Henny stuurt hiervoor een uitnodiging via afspreken.nl
Peter regelt de locatie.

Henny Pietersma

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook