Verslag van de werkgroep basisinkomen

woorden6620

Verslag bijeenkomst G1000      16 februari 2017
Na een welkomstwoordje van Jeanette en Harold aan alle aanwezigen, stelt iedereen zich voor met zijn voornaam, en zegt wat hij of zij komt halen. Het gaat er vooral om, om concrete dingen aan te pakken.
De aanwezigen zijn verdeeld in 5 groepen:
* leefbaarheid: Zelfredzaamheid
* leefbaarheid: Veiligheid
* communicatie
* groen (deze groep is zelfstandig verder gegaan).
* basisinkomen

Aanwezig voor de groep basisinkomen: Paul, Salim, Angela, Marianne, Marjolein, Paco, Stern, en Rikie
Basisinkomen is een breed begrip. Wat wordt er precies mee bedoeld?
Volgens ons zou een basisinkomen in elk geval boven de armoedegrens moeten uitkomen. Basisinkomen betekent ook dat er geen verplichtingen en controles tegenover staan.
Men verwacht dat de werkloosheid in de toekomst toe zal nemen, mede door de automatisering en robotisering. Wat moet je als 50 % van de beroepsbevolking werkloos is?
Alle subsidies en toeslagen, zouden niet meer nodig hoeven zijn.
Dan is nog de vraag, hoe begin je ermee, en op welke leeftijd?
Wat gaan mensen er mee doen? Gewoon een baan. Of kiezen voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, kunst, studie, sport, enz.
We moeten misschien werk anders definiëren. Veel mensen halen nu hun identiteit uit hun werk. Als je werkloos bent, ben je een looser.
Er zijn in andere steden verschillende proefprojecten, gaan we proberen om ook in Eindhoven een proefproject voor elkaar te krijgen?
Wie van de gemeente kunnen we daarvoor bereiken?
Hoe komen we aan meer informatie over proefprojecten?
Waarom zijn er verschillende projecten mislukt?
Is het economisch haalbaar of noodzakelijk?
Misschien blijkt na een proefproject,  dat iedereen een basisinkomen op den duur meer oplevert dan dat het kost? Veel ambtenaren die nodig zijn om alles te controleren zijn niet meer nodig.

Paco en Stern gaan onderzoek doen naar  proefprojecten in andere steden.
Marianne gaat proberen analyses te maken van de verschillende proefprojecten.

Rikie
Onze volgende bijeenkomst is op:
donderdag 23 maart om 19.30 uur  in het studentenhotel naast het station.

De volgende bijeenkomst van de G1000 is op 15 juni om 19.30 uur De plaats wordt nog bekendgemaakt.

Zeer aanbevolen het  boek van Rutger Bregman.
Korte samenvatting van het boek op http://www.dse.nl/node/view/5352

Verdere links
http://delangemars.nl/2017/01/01/basisinkomen-van-1-600-euro-mogelijk-waar-wachten-op/
https://sarahvanliefferinge.wordpress.com/2017/01/26/basisinkomen-als-motor-voor-economische-en-sociale-verandering/
https://yoo.rs/cynthia.reindersma.kat/blog/klijnsma-we-tolereren-u-toch-ook-1485868052.html?Ysid=31039

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook