Werkgroep samenredzaamheid

leefbaarheid

Verslag 16 februari.
Er zijn ideeën over Europese subsidies en provinciale subsidies voor projecten op het gebied leefbaarheid
Rianne biedt aan om uit te zoeken wat er allemaal al aan initiatieven al is in Eindhoven.
Margreet noemt www.leefbaarheidbrabant.nl   Zij kan hierin een verbindende rol spelen .
Zorgsamen buurt
Wij willen graag een platform, zorgen dat de initiatieven van elkaar weten, dan komt er rimpeling in de vijver. Database. 040goedbezig?
Zorgsamen buurt draait om AANBOD , mensen die Hulp kunnen gebruiken kunnen dat op de website plaatsen.
Voorbeeld uit Nijmegen : sociaal collecteren. Iedereen enthousiast.
Tanno vraagt zich af wat het grootste obstakel is bij samenredzaamheid.  Compassie!
Er is een website http://www.handvestvoorcompassie.nl/
Tanno, Henk en Jeannette willen compassie wel proberen om in Eindhoven.
Tanno benaderd Nijmegen (enige stad waar het door burgers is opgepakt) en probeert een afspraak te maken voor een donderdagavond.
Christo is van SamenVerder en weet hoe moeilijk het is om collectanten te vinden.
Maar sociaal collecteren is natuurlijk iets anders. Om het concept  sociaal collecteren uit te kristalliseren gaan Christo, Mieke, Margreet  en Rianne een keer samenzitten.

Volgende afspraak donderdag 6 april 19.30-21.00
Boschdijk 371 Belastingwinkel. (Christo)

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook