Verslag basisinkomen bijeenkomst 29 november

GK7562

Waarom een basis inkomen?
Nu te veel bureaucratie wat extra tijd en geld kost en weinig oplevert.
De verwachting dat in de toekomst door de verdergaande automatisering
en de opkomst van kunstmatige intelligentie, heel veel werkloosheid zal ontstaan. En wat moet je dan met bijv. 50% werkloosheid?

 

Met een kleine maar enthousiaste groep hebben we over het basis inkomen nagedacht!
Ieder had zo zijn eigen reden om voor een basisinkomen voor iedereen te zijn.Een van de deelnemers was er van overtuigd dat het een logisch gevolg zou zijn van die automatisering, en niet te vergeten robotisering, dat er dan wel een soort basisinkomen moet komen. Alle ontwikkelingen gaan razendsnel.

De wereld zou er heel anders uitzien. Nu tel je pas mee,als je een baan hebt. Als je werkloos bent, ben je een looser. Maar als de helft van de beroepsbevolking een baan heeft is het heel normaal dat je bijv. vrijwilligerswerk doet, of met sport of kunst, of wat dan ook bezig bent. Stel je voor dat een werkgever moet smeken of je komt werken. Je krijgt heel andere verhoudingen.

Meestal als je over een basisinkomen begint, ontaardt de discussie in: hoe gaan we dat betalen? Maar als iedereen erachter staat, dan gaat dat gewoon gebeuren, denken wij. In 1953 was er ook geen geld voor het Deltaplan, maar het is er wel gekomen.
En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden. Dienstplichtigen betalen zou ook veel te duur worden. Toch kregen ze op een gegeven ogenblik geld.
En dan natuurlijk de bijstand. Er zijn mensen die er al 20 jaar in zitten, met vaak psychische problemen, die moeten dan solliciteren, maar dat is echt zinloos. Er blijven altijd mensen, die niet in staat zijn om in loondienst te werken. Dat wil niet persé zeggen dat ze niets doen!

Het groepje zou wat sneller bij elkaar komen dan in februari, maar uiteindelijk viel een persoon af door privé omstandigheden. Een andere
ging verder met kunstmatige intelligentie, omdat hij dacht dat er dan vanzelf een basisinkomen zou ontstaan.
Omdat er op in ons beursgebouw op 25 juni 2016 veel belangstelling was voor het basisinkomen hopen wij op 16 februari 2017 in de Gerarduskerk weer meer geïnteresseerden te zien.
Het belangrijkste is dat het onderwerp basisinkomen beter bekend wordt een van de deelnemers gaat actie ondernemen om daar extra aandacht aan te besteden. In elk geval met een bericht op www.dse.nl (Digitale Stad Eindhoven)

Tot slot:
Aanbevolen wordt een boek van Rutger Bregman:
Gratis geld voor iedereen.
Daarin wordt heel duidelijk dat het beter is voor de wereld en de mensen en voor iedereen om een basisinkomen te hebben.

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook