Leefbaarheid (samenredzaamheid) verslag 29 november

GK7561

1. Hoe kunnen we verbindingen leggen tussen bestaande initiatieven?
2. Hoe kunnen we het belang van ontmoetingsplekken in de wijken agenderen?

Op basis van ervaringsverhalen van bestaande initiatieven komen we tot de conclusie dat er al heel veel is, maar dat van elkaar niet weten. Hoe kunnen we die initiatieven verbinden, een platform? een soort wikipedia? (040goedbezig?), andere vorm? En waar kunnen mensen die wel iets willen doen elkaar beter ontmoeten dan in de eigen wijk?

De werkgroep heeft 2 speerpunten naar aanleiding van deze bijeenkomst: (zie hierboven)

  1. Verbinden : Pieter heeft beloofd eens op internet te gaan neuzen hoe dit in andere steden wordt gedaan, welke verbindende initiatieven er zijn waar Eindhoven iets aan zou kunnen hebben.

Ad benadrukt dat je vooral heel concreet en afgebakend een taakomschrijving moet bedenken wil je mensen zo ver krijgen dat ze iets voor hun wijk gaan doen.

Iedereen wil nadenken hoe je een soort platform kunt creëren voor alle bestaande initiatieven

  1. Ontmoetingsplekken : een groot deel van de avond is gesproken over het belang van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk. Buurthuizen, scholen, maakt niet uit….ergens waar actievelingen met elkaar kunnen afspreken.

Gemeente, woningcorporaties, maatschappelijk vastgoed-eigenaren moeten benaderd worden hoe belangrijk inwoners dat vinden. Het moet op de agenda in de raad!!

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook