Betere communicatie tussen inwoners en gemeente – communicatie bijeenkomst 15 sept 2016

“We willen aan de slag met het verbeteren van de communicatie, bij minder standaardvragen van inwoners en voor bijzonder inwoners/groepen.”

Daarom wil deze groep de communicatie verbeteren o.a. tijdens telefonisch contact, bij minder standaardvragen van inwoners (voorkomen van kastje/muur) en voor bijzonder inwoners/groepen (denk aan ouderen zonder ict, fysiek beperkten etc.).

Verbetering van communicatie gaat ook om het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de bewoners.

Op 15 september in de bibliotheek zijn we eerst nagegaan wat ieders ideaal zou zijn in de communicatie tussen inwoners en gemeente. En daarna welke praktische ideeën we daaruit samen kunnen oppakken. Dit alles steeds voortbouwend op de input uit de G1000 bijeenkomst van 25 juni.

De navolgende ideeën kwamen voorbij:

– Een platform/denktank met inwoners uit Eindhoven waarin de aanwezige kennis bij de inwoners beter benut wordt door de gemeente, een vorm van crowdsourching. Het platform kan ook ongevraagd advies geven.
– Onderzoek/inventarisatie op welke wijze Eindhovenaren het beste bereikt kunnen worden rekening houdend met mensen die geen computer gebruiken.
– Digitaal (website, mail of facebook ) – telefonisch (uitgesplitst naar vast en mobiel) – kabel-tv – post.
– Hoe kunnen we informele platforms en wijkcoördinatoren die er al zijn beter bekend maken. (bijvoorbeeld heavy overleg)
– Een ‘uurtje’ per week voor lastige vragen, waarbij er op het gemeentelijke callcenter extra back-up is vanuit inwoners die mee kunnen denken en helpen bij die vragen door info te geven over onderlinge hulp/informele platforms/buurtnetwerken etc.
– Ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het vinden van de juiste ambtenaren. ( Een communicatiemaatje)
– Een smoelenboek met de mensen die je voor de de verschillende vragen het beste kunt benaderen.
– Iedere ambtenaar die een beleidsplan maakt moet persoonlijk contact hebben met diegenen waarover het gaat. Ambtenaren moeten meer naar buiten.
– Onderzoeken welke ideeën op 14 september zijn ingebracht tijdens de ‘communicatie-inventarisatie-avond’ van de gemeente. En welke zaken daaruit niet door gemeente kunnen worden opgepakt. Kunnen G1000 vrijwilligers daarbij helpen?

De aanwezigen willen hiermee verder op een volgende bijeenkomst en roepen andere geïnteresseerde Eindhovenaren op hieraan mee te werken.

Wil jij er de volgende keer bij zijn en meedoen? Meld je aan voor de novemberbijeenkomst!

 

Op 15 september waren alle deelnemers van de G1000Eindhoven (25 juni 2016) uitgenodigd om samen verder te praten binnen de 4 thema's leefbaarheidsociaalgroen en basisinkomen. Van elk van deze thema's is een apart verslag gemaakt waarvan je er hier een vind
Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook