Startbijeenkomst 7 juli 2016

stadh6773
Het vervolg op de G1000-EindhovenTOP van 25 juni 2016! Op donderdag 7 juli zaten de mensen die verder wilden gaan met de thema’s bij elkaar in het Stadhuis.

Samen verder bouwen

Alle deelnemers zijn aan het einde van de G1000-EindhovenTOP in het Beursgebouw gevraagd of ze op 7 juli verder wilden gaan met het uitwerken van de onderwerpen waarover ze samen in gesprek zijn geweest.

In de Burgerzaal van het Stadhuis

Als vrijwilligersorganisatie van de G1000-EindhovenTOP hadden we de locatie geregeld, de Burgerzaal van het Stadhuis, en een programma gemaakt. Alle deelnemers aan de G1000-EindhovenTOP hebben via mail of brief een uitnodiging gekregen voor deze bijeenkomst.

Programma 7 juli 2016

Het programma was even eenvoudig als doeltreffend; wij als vrijwilligersorganisatie hebben ons bezig gehouden met de vorm en het proces, zodat de deelnemers optimaal aan de slag konden met de inhoud die zij belangrijk vinden.

Programma - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

Aan de slag met de onderwerpen

stadh6778

Bij binnenkomst stonden 12 tafels gereed; de TOP10 van onderwerpen zoals die bepaald waren op de G1000-EindhovenTOP op 25 juni, en twee tafels waar men zelf een onderwerp aan kon toewijzen. Met name die laatste twee waren belangrijk omdat er ook deelnemers waren die met een ander onderwerp aan de slag wilden.

In twee gesprekken zijn de groepen aan de slag gegaan afgewisseld met een Jump die door Ineke Hurkmans is begeleid.

De resultaten van de avond…

stadh6779

Aan alle groepen is gevraagd een flip overvel te beschrijven met een vraag, mededeling, oproep of wat dan ook… dát wat de groep kwijt wil aan Eindhoven. Hieronder een opsomming van die flappen.

En we gaan verder!

stadh6780

Met de deelnemers is afgesproken dat we op 15 september 2016 een bijeenkomst organiseren om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang van de projecten. Wil je deelnemen of meehelpen in de organisatie? Meld je aan via dit formulier!

OF: praat mee in de Facebookgroep G1000-EindhovenTOP

Verbinding - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6781

Samenleving = Samen Leven - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6782

Ontmoeten - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6783

Nieuwe Eindhovenaren verwelkomen - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6784

Milieu - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6785

Kom naar Stichting Ik Wil - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6787

Ik+jij=wij - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6786

Groen - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

stadh6788

Eindhoven Veilig - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016 Communicatie - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016 Basisinkomen - G1000-EindhovenTOP 7 juli 2016

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook