De laatste kans om je aan te melden

Lees het interview met Rianne hieronder (klik er op voor betere leesbaarheid) en meld je aan. Laat jouw stem voor onze stad niet verloren gaan. Zorg dat je straks niet hoeft te zeggen: “Als ik dat geweten had dan had ik wel meegedaan”  Voorkom die teleurstelling!

RianneGkGehv

Meedenken en samen nagaan wat we in onze stad kunnen verbeteren, aanvullen of vernieuwen samen mooie ideeën laten ontstaan en een begin maken met de uitwerking op 7 juli. Doe mee!

Delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  • email
  • Facebook